ENGLISH
O projekcie

Rzeźba architektoniczna to nie tylko dekoracja – często przekazuje też informacje dotyczące roli i znaczenia budynku, ponadto może pełnić funkcję reklamową lub propagandową. Obecnie ignorowana, nierzadko kryje w sobie mniej poważne treści, kuriozalne i ironiczne elementy oraz ozdobniki kontrastujące z jej powagą. Nie zawsze jest piękna, czasem bywa dziwna, a jej wygląd zmieniają lata zaniedbań i skutki oddziaływania warunków atmosferycznych. Prezentowana w Królikarni wystawa stara się przybliżyć widzom aktualny stan warszawskiej rzeźby architektonicznej XX wieku, sygnalizuje też zapomniane narracje związane z obiektami nieistniejącymi i niezrealizowanymi. Ekspozycję uzupełniają materiały przeznaczone dla osób, które chciałyby lepiej zaznajomić się z tą łatwo dostępną galerią sztuki na świeżym powietrzu.
honorowy patronat
m.st. Warszawy
współpraca:patroni medialni